top of page
A_Finance_off.png

R1701

Enkelvoudige rente

R1702

Huurkoop

R1703

Saamgestelde Rente

R2701

Enkelvoudige Verval

R2702

Saamgestelde Verval

R2703

Periodes van Saamg. Rente

R2704

Nom. en Eff. Rentekoers

R2705

Tydlyne

R3701

Toekomstigewaarde-annuïteite

R3702

Betalings begin van Periode

R3703

Delgingsfonds

R3704

Huidigewaarde-annuïteite

bottom of page