top of page

GRAAD  11  HERSIENING

Algebra
Getalpatrone
Funksies

R1001

Faktorisering

R1002

Vergelykings

R1003

Algebraïese Breuke

R2001

Eksponente

R2002

Wortels

R2003

Voltoiing van die vierkant

R2004

Vergelykings

R2005

Ongelykhede

R2006

Aard van Wortels

R2201

Introduksie en Eienskappe

R2202

Bepaal Vergelyking

R2203

Bepaal Afsnitte

R2204

Asimptote

R2205

Draaipunt

R2206

Skets Grafieke

R2207

Definisie en Waardeversameling

R2208

Simmetriese as

R2209

Aaneenlopend

R2210

Stygend en Dalend

R2211

Gemiddelde Gradient

R2212

Refleksie en Translasie

R2601

Rekenkundige Rye

R2602

Kwadratiese Rye

R1701

Enkelvoudige rente

R1702

Huurkoop

R1703

Saamgestelde Rente

R2701

Enkelvoudige Verval

R2702

Saamgestelde Verval

R2703

Periodes van Saamg. Rente

R2704

Nom. en Eff. Rentekoers

R2705

Tydlyne

Fiansies
Waarskynlikheid

R8101

Lyne, hoeke en driehoeke

R8102

Stelling van Pythagoras

R9101

Vierhoeke

R1101

Vierhoeke (Bewyse)

R9102

Gelykvormigheid en Kongruensie

R9103

Hoeke van Veelhoeke

R1102

Middelpunt stelling

R1103

Algehele oefeninge

R2101

Stelling een tot twee

R2102

Stelling drie tot vyf

R2103

Stelling ses tot sewe

R2104

Opsomming (Euklidiese Stellings)

R1301

Verhoudings

R1302

Kwadrante

R1303

Spesiale Hoeke

R2301

Reduksie Formules

R2302

Identiteite

R2303

Vergelykings

R2304

2D Trigonometrie

R2305

Trigonometriese Grafieke

R1501

Gemiddelde Gradient

R1502

Afstand Formule

R1503

Middelpunt Formule

R1504

Reguit Lyn

R1505

Vierhoeke

R2501

Hoek van inklinasie

Euklidies
Trig
Analities
Data

Background Photo by Annie Spratt on Unsplash

bottom of page